Literatura

Karel Schelle

Abstrakt

Veškeré uvedené publikace je možné si objednat v edičním oddělení právnické fakulty Masarykovy
univerzity.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Literatura. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 178-196. [cit. 2020-05-29]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10863

Plný Text: