Aktivita Střediska celoživotniho vzdělávání na právnické fakultě

Karel Schelle

Abstrakt

Středisko celoživolního vzdělávání patří na právnické fakultě bezesporu k nejaktivnějším útvarům. Rozsah jeho aktivity je značný, nicméně jeho hlavní náplní je zajišťování, na základě požadavků nejrůznějších institucí, přednáškových cyklů podle potřeb objednatelů. V současné době k nim patří například Ministerstvo pro hospodářskou soutěž, Policie České republiky, Český zeměměřičský a katastrální úřad, Magistrát města Brna, okresní úřady, Krajský soud v Brně i nejrůznější podniky a firmy.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Aktivita Střediska celoživotniho vzdělávání na právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 173-175. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10841

Plný Text: