Ústřední knihovna právnické fakulty - centrum vědeckých informací

Marie Zejdová

Abstrakt

Do roku 1991 sídlila ústřední knihovna se všemi svýmí odděleními, stejně jako celá fakulta, v centru města, v budově na Zelném trhu 2 (nyní sídlo ekonomickosprávní fakulty MU). Protože v budově na Veveří 70, staronovém sídle právnické fakulty, nejsou zatím uvolněny a tedy ani patřičně upraveny prostory pro půjčovnu a sklady ÚK, působí tato její část stále v bývalé, výše uvedené budově.

Bibliografická citace

ZEJDOVÁ, Marie. Ústřední knihovna právnické fakulty - centrum vědeckých informací. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 170-172. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10838

Plný Text: