Smlouva o spolupráci právnických fakult

Michaela Židlická

Abstrakt

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně rozvíjí již delší dobu neformální vztahy s Právnickou fakultou Jeana Monneta v Paříži (Université Paris XI - Sceaux). Ještě v tomto roce dojde k jejich zakotveni ve smlouvě o spolupráci, kterou fakulty chápou jako hledání a vytváření nové společnosti a kulturní jednoty cestou výměny zkušeností a informací, objasňováním rozdílností a shody v teorii i praxi vysokoškolského studia.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Smlouva o spolupráci právnických fakult. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 165-167. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10828

Plný Text: