K novému zákonu o Ústavním soudu

Roč.1,č.1(1993)

Abstrakt
Dne 16. června 1993 přijala Poslanecká sněmovna jako Parlament České republiky zá­kon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Legislativně tímto aktem zaplnila další mezeru v našem právním řádu a vytvořila předpoklad k bezprostřednímu naplnění litery Ústavy ČR v oblasti ochrany ústavnosti a ústavně zaručených práv a svobod jednotlivce. Kon­centrace veškerých oprávnění v oblasti zákonodárství v rukou Poslanecké sněmovny, která slovy Václava Bendy nad sebou neuznává ani zákon, ani Boha, již po ustavení takového orgánu přímo volala.

Stránky:
9–27
Metriky

358

Views

182

PDF views