K novému zákonu o Ústavním soudu

Jan Filip

Abstrakt

Dne 16. června 1993 přijala Poslanecká sněmovna jako Parlament České republiky zá­kon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Legislativně tímto aktem zaplnila další mezeru v našem právním řádu a vytvořila předpoklad k bezprostřednímu naplnění litery Ústavy ČR v oblasti ochrany ústavnosti a ústavně zaručených práv a svobod jednotlivce. Kon­centrace veškerých oprávnění v oblasti zákonodárství v rukou Poslanecké sněmovny, která slovy Václava Bendy nad sebou neuznává ani zákon, ani Boha, již po ustavení takového orgánu přímo volala.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. K novému zákonu o Ústavním soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 1, s. 9-27. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10496

Plný Text: