Byli jsme v Paříži

Jan Urválek

Abstrakt

Přišlo to jako rána z čistého nebe. Proděkan pro zahranič­ní styky JUDr. Jííek sdělil tělocvikářům, že jsou stu­denti, sportovci naší fa­kulty pozváni do Paříže. Kým? Pařížskou právnic­kou fakultou Jeana Mane­ta a to hned k pěti sportov­ním kláním. V kopané mu­žů a dále ve volejbale a bas­ketbale mužů i žen.

Bibliografická citace

URVÁLEK, Jan. Byli jsme v Paříži. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 211-212. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10481

Plný Text: