Evropské informační středisko

Marie Zejdová

Abstrakt

Od ledna 1994 začíná v rámci ústřední knihovny pracovat Evropské infor­mační středisko, pracoviš­tě, které by mělo zajišťovat zprostředkování a zpřístup­nění tolik potřebných in­formací jakými bezpochy­by informace o evropském právu jsou.

Bibliografická citace

ZEJDOVÁ, Marie. Evropské informační středisko. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 251-252. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10433

Plný Text: