Zkušenosti ze zahraničí

Jiří Blažek

Abstrakt

Představy o našem včleňování do Evropy mohou mít tisíc a jednu podobu. Pro většinu z nás mohou začínat (ale i končit) u příjemného zjištění, že dovole­nou již nemusím trávit pouze u Tálinské­ho rybníka, ale i u jiného rybnika v Ra­kousku, Itáli, či jinde.

Bibliografická citace

BLAŽEK, Jiří. Zkušenosti ze zahraničí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 243-244. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10430

Plný Text: