Informace o akcích TEMPUS v rámci činnosti katedry trestního práva

Vladimír Kratochvíl

Abstrakt

V rámci programu TEMPUS proběhly na KTP PF MU v listopadu a prosinci 1993 přednášky hostujících zahraničních profesorů, a to prof. dr. Louka Hulsman­na a dr. Jaap van Der Hulsta. Oba z Era­smovy univerzity v Rotterdamu.

Bibliografická citace

KRATOCHVÍL, Vladimír. Informace o akcích TEMPUS v rámci činnosti katedry trestního práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 235-236. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10423

Plný Text: