Zpráva o obhajobě habilitační práce JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc.

Vladimír Týč

Abstrakt

Dne 14. prosince 1993 proběhla před vědeckou radou Právnické fakulty Masarykovy univerzity veřejná habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc., členky Katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU.

Bibliografická citace

TÝČ, Vladimír. Zpráva o obhajobě habilitační práce JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 231-232. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10420

Plný Text: