Právnická fakulta a Rada Evropy

Jan Svatoň

Abstrakt

V úterý 9. listopadu 1993 navštívil v doprovodu velvyslance a stálého zá­stupce České republiky u Rady Evro­py ve Štrasburku Doc. JUDr. Jiřího Malenovského; CSc. právnickou fakultu Masarykovy univerzity politický ředitel Rady Evropy Hans Peter Furrer, který v rámci svého pobytu na fakultě vystou­pil s přednáškou k problematice právní činnosti Rady Evropy.

Bibliografická citace

SVATOŇ, Jan. Právnická fakulta a Rada Evropy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 230-231. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10419

Plný Text: