Rakousko jako spolkový stát

Friedrich Koja

Abstrakt

Problematika federalismu se stala v posledních letech v Rakousku opět předmětem zvýšeného zájmu jak ústavně právního výzkumu, tak ústavně politických diskusí. Samotný fenomen federalismu v Rakousku prošel, v návaznosti na svoje ústavní zakotvení v r. 1920, postupným vývojem, přičemž jeho pozitivně právní vyjádření je v současné době postiženo zejména novelou spolkové ústavy z r. 1974, včetně dalších novel spolkové ústavy z r. 1975, 1983., 1984, 1988 a 1992.

Bibliografická citace

KOJA, Friedrich. Rakousko jako spolkový stát. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 215-226. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10417

Plný Text: