K obecným aspektům práva na ochranu menšin

Robert C. R. Siekmann

Abstrakt

Mezinárodní právo dosud neobsahuje definici menšiny. Proto je nutné se obrátit k doktrinárním vymezením. F. Capotorti ve "Studii OSN o právech osob patřících k etnickým, náboženským a jazykovým menšinám" (1977) vypracoval následující definici: "Skupina, která je početně menši než zbytek obyvatelstva státu, v nedominujícím postavení, jejíž členové - jsouce občany státu - mají etnické, náboženské nebo jazykové znaky, jež je odlišují od ostatního obyvatelstva a ukazují, třebaže pouze implicitně, smysl solidarity, směřující k zachování jejich kultury, tradicí, náboženství anebo jazyka"

Bibliografická citace

SIEKMANN, Robert C. R.. K obecným aspektům práva na ochranu menšin. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 202-214. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10416

Plný Text: