Podoba právnického studia ve Francii

Vít Schorm

Abstrakt

(dokončenÍ z čísla II/1993)

Oblast  pracovních metod zahrnuje  přednášky  a semináře.

Bibliografická citace

SCHORM, Vít. Podoba právnického studia ve Francii. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 197-201. [cit. 2021-06-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10412

Plný Text: