O problematice zastoupení v občanskoprávním řízení

Otakar Musil

Abstrakt

Předně nutno zdůraznit, že tato úvaha nebyla napsána proto, aby podpořila zastupování účastníků v občanskoprávním řízení nekvalifikovanými zástupci nebo dokonce pokoutníky. Dnes máme dostatek advokátů, komerčních právníků a notářů a nikdo se proto o právní pomoc nemusí obracet na jiného občana, který ex professo právní pomoc neposkytuje.

Bibliografická citace

MUSIL, Otakar. O problematice zastoupení v občanskoprávním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 175-176. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10408

Plný Text: