Zákon o půdě a restituce majetku bývalých lesních družstev složených výlučně z fyzických osob

Ivana Průchová

Abstrakt

Mohlo by se zdát, že problematika restituce majetku bývalých lesnich družstev složených výlučně z fyzických osob zaujímá co do svého významu v rámci restitucí zcela okrajové nústo. Aplikační praxe - zejména okresní pozemkové úřady - jsou mnohdy ze strany žadatelů obviňovány ze zdlouhavého postupu a domáhají se vydání pozitivních rozhodnutí o oprávněnosti svých uplatněných a tvrzených nároků. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na problémy, které aplikační praxi vytváří přímo znění platné právní úpravy.

Bibliografická citace

PRŮCHOVÁ, Ivana. Zákon o půdě a restituce majetku bývalých lesních družstev složených výlučně z fyzických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 155-159. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10405

Plný Text: