Průmyslová soutěž v ES a ochrana životního prostředí

Jana Dudová

Abstrakt

Soulad mezi průmyslovou činností a ochranou životního prostředí představuje nejen v rámci ES, ale především v celosvětovém měřítku vážný problém.

Aby bylo ve společenství dosaženo přizpůsobení se průmyslu (vč. jeho místa na účasti ve volné hospodářské soutěži a jemu podřízenému trhu) potřebám ochra­ny životního prostředí, záleží především na úspěšné integraci těchto dvou zdánlivě odlišných cílů. Vysoká úroveň ochrany životního prostředí není jen samoúčelným polickým cílem, ale zároveň také předpokladem pro perspektivní průmyslovou expanzi.

Bibliografická citace

DUDOVÁ, Jana. Průmyslová soutěž v ES a ochrana životního prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 150-154. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10404

Plný Text: