Právo a morálka

Barbora Sýkorová

Abstrakt

V zájmu otázky vztahu práva a morálky vzniká prvotní zájem otázky zdůvodnění vzniku a prosazení norem. Tento prvotni zájem popisuje široké pole působnosti norem právních a morálních. Neexistuje prakticky žádný právně filosofický problém, který by alespoň okrajově nesouvisel s touto problematikou.

Bibliografická citace

SÝKOROVÁ, Barbora. Právo a morálka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 73-77. [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10396

Plný Text: