Právní filozofie jako barometr moderního rozumu?

Tatiana Machalová

Abstrakt

Když profesor Kubeš hodnotil stav právní filozofie ve 40tých letech v našem prostředí, tak v předmluvě ke své knize "Právní filozofie XX. století" konstatuje, že vzájemné vazby mezi právní filozofií a filozofií obecnou jsou, nebo alespoň se zdají být, zpřetrhány. Český filozof a česky pravník si přestávají rozumět a kazdy z nich mluví jinou řečí. Právní filozofie a teorie se čím dál tím více vzdaluje a odcizuje svému základu, filozofii obecné. Dokonce se Kubeš domnívá, že už nemá ani žádnou touhu z tohoto základu něco čerpat a začíná si žít svým vlastmm životem. Tuto tendenci je možno pozorovat podle něho i u takového směru, jako je normativní teorie, která vlastně tvoří jádro tzv. brněnské právní školy; i ona se poznenáhlu odpoutává od svého filozofického základu.

Bibliografická citace

MACHALOVÁ, Tatiana. Právní filozofie jako barometr moderního rozumu? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 60-63. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10394

Plný Text: