Právní filozofie jako barometr moderního rozumu?

Roč.2,č.1(1994)

Abstrakt
Když profesor Kubeš hodnotil stav právní filozofie ve 40tých letech v našem prostředí, tak v předmluvě ke své knize "Právní filozofie XX. století" konstatuje, že vzájemné vazby mezi právní filozofií a filozofií obecnou jsou, nebo alespoň se zdají být, zpřetrhány. Český filozof a česky pravník si přestávají rozumět a kazdy z nich mluví jinou řečí. Právní filozofie a teorie se čím dál tím více vzdaluje a odcizuje svému základu, filozofii obecné. Dokonce se Kubeš domnívá, že už nemá ani žádnou touhu z tohoto základu něco čerpat a začíná si žít svým vlastmm životem. Tuto tendenci je možno pozorovat podle něho i u takového směru, jako je normativní teorie, která vlastně tvoří jádro tzv. brněnské právní školy; i ona se poznenáhlu odpoutává od svého filozofického základu.

Stránky:
60–63
Metriky

412

Views

167

PDF views