Sebeuvědomění osobnosti a postoj k právu

Karin Kuhnová

Abstrakt

Jedinec si uvědomuje sám sebe jako SVOU OSOBNOST, utváří si obraz o so­bě na základě předchozí zkušenosti, jak si vyložil a přijal obraz druhých o sobě. "Sebeuvědomění" je mimořádně důležitá sociálně psychologická charakteristika osob­nosti člověka. Máme-li na mysli sebeuvědomění, v němž je obsažen vztah jedince k ostatním a vztah k sobě a k vlastní činnosti, mluvíme o SEBEHODNOCENÍ. Pochopit, co lidé dělají, můžeme jen tehdy, jestliže se dozvíme, co každý člověk zna­mená sám pro sebe.

Bibliografická citace

KUHNOVÁ, Karin. Sebeuvědomění osobnosti a postoj k právu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 48-59. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10393

Plný Text: