Poslání nebo povinnost?

Jiří Kroupa

Abstrakt

Vysoké školy a jejich fakulty mají zákonem o vysokých školách a svými statuty vymezeny základní povinností. Tou patrně nejzákladnější je výchova a vzdělávání vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků.

Bibliografická citace

KROUPA, Jiří. Poslání nebo povinnost? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 1, s. 3. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10389

Plný Text: