Učitelé právnické fakulty na Mikulovských sympoziích

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Na Moravě pro profesionální historiky není mnoho vědeckých akcí, které by se těšily takové přízně a sympatii jako jsou pravidelně každoročně pořádaná Miku­lovská sympozia. Jejími pořadateli jsou Okresní archiv Břeclav se sídlem v Miku­lově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. První sympozium se uskutečni­lo v roce 1969 a od té doby jich úspěš­ně proběhlo již XXIII. Každé je věnova­né aktuální problematice, která se váže k historii jižní Moravy.

Stránky:
243–244
Metriky

355

Views

107

PDF views