Beseda na právnické fakultě

Karel Schelle

Abstrakt

V posledních letech se stalo pravidel­nám zvykem pořádání zajímavých besed s významnými představiteli právnického a politického života. Oba tyto předpokla­dy splnila i poslední beseda, která se v zasedací místnosti právnické fakulty usku­tečnila dne 19. ledna 1994. Pozvání na fakultu přijali JUDr. P. Pitthart, JUDr. P. Rychetský a JUDr. L. Brunner.

Bibliografická citace

SCHELLE, Karel. Beseda na právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 2, s. 242. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10372

Plný Text: