Slavnostní zasedání vědecké rady právnické fakulty

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Dne 24. ledna 1994 se uskutečnilo slavnostní zasedání vědecké rady Práv­nické fakulty Masarykovy univerzity, kte­rým bylo symbolicky zahájen rok, v němž si fakulta připomene výročí založeni fakul­ty v roce 1919 a její znovuobnoveni v roce 1969.

Stránky:
241–242
Metriky

347

Views

127

PDF views