Postavení římského práva v univerzitním studiu

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Nedávná konference k poctě brněnského romanisty Jana Vážnného ukázala, že ve vědeckých kruzích není v současné době pochyb o významu a hodnotách římského práva, zejména jako oboru propedeutického.

Účastníci konference se ve svých statích zabývali vnitřními hodnotami práva vytvořeného řimskými právníky, kteři dokázali s matematickou logikou a stoickým nadhledem pronikat do lidské psychiky a mechanizmů chování druhu homo sapiens, nalézat pravidla a východiska všude tam, kde je třeba zajistit řád a jistotu.


Stránky:
235–237
Metriky

228

Views

148

PDF views