Přehled mezinárodně smluvní praxe České republiky v roce 1993

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Dvoustranné a mnohostranné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, představují významný pramen právní Úpravy nejen v oblasti práva mezinárodního, ale i vnitrostátního. Mnohé z těchto smluv byly sjednány proto, aby mezi dvěma nebo více státy sjednotily úpravu právních vztahů mezi vnitrostátními subjekty (jednotlivci) nebo vztahy procesní v oblasti občanského, trestního nebo správního řízení. Jiné smlouvy upravují vztahy mezi státy které však mají přímý nebo nepřímý dopad na právní postavení jednotlivců.

Stránky:
181–191
Metriky

371

Views

147

PDF views