Přehled mezinárodně smluvní praxe České republiky v roce 1993

Vladimír Týč

Abstrakt

Dvoustranné a mnohostranné mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, představují významný pramen právní Úpravy nejen v oblasti práva mezinárodního, ale i vnitrostátního. Mnohé z těchto smluv byly sjednány proto, aby mezi dvěma nebo více státy sjednotily úpravu právních vztahů mezi vnitrostátními subjekty (jednotlivci) nebo vztahy procesní v oblasti občanského, trestního nebo správního řízení. Jiné smlouvy upravují vztahy mezi státy které však mají přímý nebo nepřímý dopad na právní postavení jednotlivců.

Bibliografická citace

TÝČ, Vladimír. Přehled mezinárodně smluvní praxe České republiky v roce 1993. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 2, s. 181-191. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10367

Plný Text: