Minulost a současnost státní správy na úseku bezpečnosti práce

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Humánní a demokratický přístup státu k občanovi, který zajistí jeho materiální a duševní rozvoj, je v prvé řadě podminěn, jak to vyplývá i z Listiny základních práv a svobod, péčí o zachování jeho zdraví. Připomeňme si zde úvodem znění článku 4 Úmluvy MOP číslo 155 z roku 1981 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí, která pro ČR nabyla účinosti v prosinci 1989: "Každý člen­ský stát s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám a zvyklostem a po projednání s nejreprezentativnějšími organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků má stanovit, provádět a pravidelně přezkušovat celkovou vnitrostátní politiku týkající se bezpeč­nosti a zdraví pracovníků a pracovního prostředí."

Stránky:
147–154
Metriky

230

Views

96

PDF views