Ústava ČR a volební systém pro volby do sně­moven Parlamentu

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Konstruování volebního systému, který by splňoval požadavky svobodných a demokratických voleb v konkrétních podmínkách určitého státu není jednoduchá záležitost. Jeho konstrukce má zásadní dopad na fungování ústavně politického systému. Nejde o "černou skříňku", do které se nahoře nasypou výsledky hlasování a dole vypadnou jeho výsledky. Volební systém neurčuje pouze jaké rozdělení mandátů z něj vypadne, nýbrž svým působením na voliče značně ovlivňuje i to, co se do něj bude vkládat. Volič menší strany se bude jinak chovat v systému většinovém, jinak v systému poměrného zastoupení. V systému poměrného zastoupení se bude např. chovat jinak, bude-li zavedena vysoká uzavírací klauzule a jinak bez ní. Proto má každé rozhodnutí o podobě volebního systému pro daný stát zásadní význam. Důležité však není jen jeho zakotveni, nýbrž i jeho stabilní působení tak, aby se s ním společnost a strany naučily žít a použivat jej. Významná studie na toto téma zdůrazňuje, že hlavním účelem voleb je poskytnout stabilní institucionálni rámec pro vyjádření různých hledisek, což lépe dosáhne dlouhodobě působící systém, než systém nový a voličům neznámý.

Stránky:
105–129
Metriky

338

Views

253

PDF views