Sociální a legální ohraničení chudoby

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Nová ekonomjcká a sociální situace spojená s ekonomickou a společenskou trans­formací celé společnosti aktualizuje tradiční problematiku chudoby, která se jen zdánlivě vytratila se zorného pole předlistopadové socialistické sociálni politiky cha­rakterizované širokými univerzalistickými redistribučními mechanismy a apriorním požadavkem všeobecné zaměstnanosti. Její vystižení a řešení je širším a koncepč­ním úkolem, který nelze vyjádřit jen jednou rovinou pohledu. Nelze přehlédnout jak sociálni tak právní relevanci a konsekvence chudoby, dotýkající se udržení sociální suverenity občana a sociálního konsenzu ve společnosti.

Stránky:
91–104
Metriky

210

Views

161

PDF views