Zákon č. 290/1993 Sb. - pátá přímá novela trestního zákona

Roč.2,č.2(1994)

Abstrakt
Dne 10. ll. 1993 Parlamentem ČR přijatý zákon č. 290/93 Sb., jímž se mění a doplňuje trestní zákon, jakož i zákon ČNR č. 200/93 Sb. o přestupcích, zcela aktuálně potvrzuje skutečnost, jež se uvádí v názvu vstupniho pojednání tohoto čísla Časopisu pro právni vědu a praxi. V pořadi pátá přímá novela trestního zákona, přijatá od r. 1989, tak zapadá do celkového počtu jeho novelizací, tj. včetně novel nepřímých, což dohromady představuje dvanáct zákonů, resp. novel hmotného trestního zákonodárství.

Stránky:
31–60
Metriky

378

Views

203

PDF views