KRČMÁŘ, Jan. Paměti. Díl I. (do roku 1918). Eds. Luboš VELEK, Alice VELKOVÁ a Martin KLEČACKÝ

Roč.26,č.3(2018)

Abstrakt
Recenze publikace - KRČMÁŘ, Jan. Paměti. Díl I. (do roku 1918). Eds. Luboš VELEK, Alice VELKOVÁ a Martin KLEČACKÝ
Praha – Pelhřimov: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2017, 580 s. ISBN 978-80-741-5146-0.

Stránky:
557–560
Reference

ČELAKOVSKÝ, Jaromír. Moje zápisky. 1871–1914. Eds. Luboš VELEK a Alice VELKOVÁ. Praha: Archiv hl. m. Prahy; Výzkumné centrum pro dějiny vědy; Scriptorium, 2004.

ČERMÁK, Vladislav. O podstatě práva. Zároveň rozbor normativní teorie. Praha: Sborník věd právních a státních, 1940.

KNAPP, Viktor. Cesta Emila Svobody a Jana Krčmáře k pravdě. Právník, 1951, roč. 90.

KNAPP, Viktor. Proměny času. Vzpomínky nestora české právní vědy. Praha: Prospektrum, 1998.

KRČMÁŘ, Jan. Paměti. Díl II. Skoro státníkem. Díl III. Eds. Jana ČECHUROVÁ a Jan KUKLÍK. Praha; Pelhřimov: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2007.

KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. I–V. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014.

KUBEŠ, Vladimír. Profesor JUDr. Jan Krčmář jako stoupenec čisté nauky právní. In: JUDr. Jan Krčmář. Soubor článků o jeho osobnosti a díle, vydaný u příležitosti 60. narozenin. Praha: V. Linhart, 1937.

KUBEŠ, Vladimír. Sedmdesátiny Jana Krčmáře. Časopis pro právní a státní vědu, 1948, roč. 29.

KUBEŠ, Vladimír. „… a chtěl bych to všechno znovu“. Brno: Masarykova univerzita, 1994.

KUBEŠ, Vladimír. Dějiny myšlení… I.

KUKLÍK, Jan. Profesor Jan Krčmář. Pozapomenutá osobnost pražské civilistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze; Pražské sdružení Jednoty českých právníků, 2008.

SVOBODA, Emil. Bylo-nebylo, 1939.

TOMSA, Bohuš. Nauka o právních vědách. Základy právní methodologie. Praha: Spolek čsl. právníků „Všehrd“, 1946.

WEYR, František. Paměti. [Díl] 1., Za Rakouska (18791918). [Díl] 2., Za republiky (19181938). [Díl] 3., Za okupace a po ní (19391951). Brno: Atlantis, 1999, 2001 a 2004.

WEYR, František. Teorie práva. Brno; Praha: Orbis, 1936.

Metriky

452

Views

224

PDF views