„Stará“ a „nová“ dělba moci: nový pohled na starý koncept

Roč.26,č.3(2018)

Abstrakt

Recenze publikací

MÖLLERS, Christoph. The Three Branches. A Comparative Model of Separation of Powers. Oxford: Oxford University Press, 2013, 263 s.
CAROLAN, Eoin. The New Separation of Powers. A Theory for Modern State. Oxford: Oxford University Press, 2009, 286 s.
VIBERT, Frank. The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of Powers. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 199 s.


Stránky:
547–556
Biografie autora

Adam Blisa

Ústav pro otázky soudnictví, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

odborný pracovník
Reference

CAROLAN, Eoin. The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State. Oxford: Oxford University Press, 2007.

HUQ, Aziz. A Distinctively American Doctrine. In: The New Rambler [online]. Dostupné z: http://newramblerreview.com/book-reviews/law/a-distinctively-american-doctrine

KOSAŘ, David. Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou. Praha: Leges, 2014.

MÖLLERS, Christoph. The Three Branches. A Comparative Model of Separation of Powers. Oxford: Oxford University Press, 2013.

SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politiky (nejen) v časech krize. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2013.

VIBERT, Frank. The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of Powers. Cambridge: Cambridge University Press, CUP 2007.

WALDRON, Jeremy. Political Political Theory. Cambridge: Harvard University Press, 2016.

Metriky

409

Views

252

PDF views