České trestní právo v pohybu

Vladimír Kratochvíl

Abstrakt

Cílem přednášky je pokud možno úplná informace o dosavadním vývoji a nyněj­ším stavu trestněprávní reformy v bývalé ČSFR, jakož i v České republice. Sleduje jak trestní právo hmotné, tak trestní právo procesní, a sice od r. 1989 doposud.

Zároveň třeba poznamenat, že text nemůže být všezahrnující; na stěžejní pro­blémy, jež úzce souvisejí s trestněprávnimi odvětvími, bude jen poukázáno s tím, že mohou být předmětem navazující diskuse.

Bibliografická citace

KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo v pohybu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 2, s. 9-30. [cit. 2021-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10243

Plný Text: