Hans Kelsen (1881-1973). K dvacátému výročí jeho úmrtí

Hynek Bulín

Abstrakt

Byl střední postavy a elegantního zjevu. Svou zevní podobou připomínal spíše uhlazeného diplomata než učence a vědce. Vedle rozložité postavy svého věrné­ho a oddaného přítele Františka Weyra a majestátního zjevu jeho choti Heleny se téměř ztrácel. Ale když promluvil, upoutal ihned pozornost společnosti. Nebyl mnohomluvný, ale málo slovy dovedl mnoho říci. Jeho přátelsky laskavé a tolerant­ní chování ve společnosti blízkých osob se velmi lišilo od břitkého polemického slohu jeho vědeckých prací, v nichž často bojoval se svými vědeckými odpůrci.

Bibliografická citace

BULÍN, Hynek. Hans Kelsen (1881-1973). K dvacátému výročí jeho úmrtí. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 5-20. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10208

Plný Text: