Miloš Večeřa: Sociální stát. Východiska a přístupy

Martina Urbanová

Abstrakt

Recenze publikace - Miloš Večeřa: Sociální stát. Východiska a přístupy

Sociologické nakladatelství, Praha 1993

Bibliografická citace

URBANOVÁ, Martina. Miloš Večeřa: Sociální stát. Východiska a přístupy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 247-249. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10206

Plný Text: