Z činnosti Jednoty českých právníků - městského sdružení v Brně

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
1O. února se ko­nala výborová schůze, kte­rá nejprve připravila se­tkání s panem ministrem spravedlnosti JUDr. Jiřím Novákem, který však pro pracovní zaneprázdně­ní musel odložit svou ná­vštěvu Brna na březen.

Stránky:
234–235
Metriky

357

Views

128

PDF views