Pietní shromáždění na právnické fakultě

Zdeňka Gregorová

Abstrakt

V letošním roce jsme vzpomněli 49. výročí ukon­čení 2. světové války. Při této příležitosti představi­telé univerzity i právnické fakulty a další hosté, aby vzpomenuli na učitele, stu­denty a zaměstnance právnické fakulty, kteří zemře­li jako oběti nacistického bezpráví v letech 1939 až 1945. Pietní shromáždění se konalo dne 5. května jako součást Roku Masary­kovy univerzity.

Bibliografická citace

GREGOROVÁ, Zdeňka. Pietní shromáždění na právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 233-234. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10203

Plný Text: