Pietní shromáždění na právnické fakultě

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
V letošním roce jsme vzpomněli 49. výročí ukon­čení 2. světové války. Při této příležitosti představi­telé univerzity i právnické fakulty a další hosté, aby vzpomenuli na učitele, stu­denty a zaměstnance právnické fakulty, kteří zemře­li jako oběti nacistického bezpráví v letech 1939 až 1945. Pietní shromáždění se konalo dne 5. května jako součást Roku Masary­kovy univerzity.

Stránky:
233–234
Metriky

371

Views

102

PDF views