Milan Uhde na Právnické fakultě

Vít Schorm, Vojtěch Šimíček

Abstrakt

V pondělí 9. května zavítal na Právnickou fakultu Masarykovy univerzi­ty předseda Poslanecké sněmovny České republiky Dr. Milan Uhde. Návštěva se uskutečnila na pozvání studentské komo­ry akademického senátu.

Bibliografická citace

SCHORM, Vít a Vojtěch ŠIMÍČEK. Milan Uhde na Právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 231-232. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10202

Plný Text: