Přednáška o měnové politice České republiky

Jiří Blažek

Abstrakt

Po dlouhá desetiletí řízené ekonomi­ky u nás byla měnová politika vytlačena na periferii zájmu hospodářské politiky. Nyní, v probíhající ekonomické transfor­maci se tato oblast, tak jak tomu je ve všech vyspělých ekonomikách, stává pri­oritní, a nejenom ze strany hospodářské sféry.

Bibliografická citace

BLAŽEK, Jiří. Přednáška o měnové politice České republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 230-231. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10201

Plný Text: