Přednáška o měnové politice České republiky

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Po dlouhá desetiletí řízené ekonomi­ky u nás byla měnová politika vytlačena na periferii zájmu hospodářské politiky. Nyní, v probíhající ekonomické transfor­maci se tato oblast, tak jak tomu je ve všech vyspělých ekonomikách, stává pri­oritní, a nejenom ze strany hospodářské sféry.

Stránky:
230–231
Metriky

357

Views

155

PDF views