Návštěva prof. Telegena

Michaela Židlická

Abstrakt

Právní romanista z Utrechtu J.W. Te­legen a jeho žena Olga, rovněž graduo­vaná v tomto oboru byli jedněmi z řady vědců, kteří v posledních dvou letech na­vštívili naši fakultu.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Návštěva prof. Telegena. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 229-230. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10200

Plný Text: