Návštěva prof. Telegena

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Právní romanista z Utrechtu J.W. Te­legen a jeho žena Olga, rovněž graduo­vaná v tomto oboru byli jedněmi z řady vědců, kteří v posledních dvou letech na­vštívili naši fakultu.

Stránky:
229–230
Metriky

365

Views

155

PDF views