Latina na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Předmět latina pro právníky se vrátil do učebních plánů právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně po téměř dvacetileté odmlce. Po krátké renesanci latiny na konci šedesátých let se tento předmět všeobecně z výuky vytrácí. Můžeme tak soudit i podle vročení příruček vydaných v uplynulých letech pro latinychtivé adepty práva: většina z nich byla vydána do roku 1972.

Stránky:
224–228
Metriky

417

Views

176

PDF views