Latina na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Marie Šedová

Abstrakt

Předmět latina pro právníky se vrátil do učebních plánů právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně po téměř dvacetileté odmlce. Po krátké renesanci latiny na konci šedesátých let se tento předmět všeobecně z výuky vytrácí. Můžeme tak soudit i podle vročení příruček vydaných v uplynulých letech pro latinychtivé adepty práva: většina z nich byla vydána do roku 1972.

Bibliografická citace

ŠEDOVÁ, Marie. Latina na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 224-228. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10199

Plný Text: