Alternativy detence a trestu

Elizabeth M. de Koning-de Jong

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou alternativních sankcí, a to zejména z pohledu postavení oběti trestného činu. Jak uvádí autorka v úvodu, často se zapomíná, že v případech spáchání trestného činu existují dvě strany: podezřelý (pachatel) a oběť (poškozená strana). A právě oběť je tím, kdo stojí v pozadí, zraněn, s pocity frustrace a bezmocnosti. Škoda by proto měla být co nejdříve napravena. Otázka zní jak? Uvězněním pachatele nebo jinou cestou, alternativní cestou?

Bibliografická citace

DE KONING-DE JONG, Elizabeth M.. Alternativy detence a trestu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 212-223. [cit. 2020-07-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10198

Plný Text: