Alternativy detence a trestu

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Článek se zabývá problematikou alternativních sankcí, a to zejména z pohledu postavení oběti trestného činu. Jak uvádí autorka v úvodu, často se zapomíná, že v případech spáchání trestného činu existují dvě strany: podezřelý (pachatel) a oběť (poškozená strana). A právě oběť je tím, kdo stojí v pozadí, zraněn, s pocity frustrace a bezmocnosti. Škoda by proto měla být co nejdříve napravena. Otázka zní jak? Uvězněním pachatele nebo jinou cestou, alternativní cestou?

Stránky:
212–223
Metriky

227

Views

111

PDF (English) views