Úprava pojišťovací smlouvy v rakouském všeobecném občanském zákoníku z roku 1811

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Právní úprava pojišťovací smlouvy našla poprvé své vyjádřeni v rakouském ob­čanském zákoníku z roku 1811. Byla pojata jako tzv. smlouva odvážná a tedy zařazeny mezi smlouvy, které "slibují a přijímají naděje ještě nejistého prospěchu" (§ 1267 ABGB). Chceme-li pochopit podstatu a především charakter této úpravy a konečně i skutečnost, že právě tato část rakouského občanského zákoníku velmi brzy zastarala, a tak na rozdíl od drtivé většiny ustanovení tohoto kodexu, musela být nově upravena. Je třeba se pokusit o podrobnější výklad o počátcích pojetí pojišťovací smlouvy v širších souvislostech, v kontextu s přípravou rakouské občan­skoprávní kodifikace.

Stránky:
206–211
Metriky

214

Views

118

PDF views