Je možný vznik zástavního práva k mo­torovému vozidlu vyznačením vzniku zástavního práva v technickém průkazu vozidla?

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
V současnosti, kdy platební neschopnost brání mnoha obchodních společnostem a podnikatelům splnit své závazky, narůstá význam institutu zajištění závazků. Jednou z nejčastěji užívaných forem zajištění pohledávek je zajištění pohledávky zástavním právem k věci. Zástavní právo k věci je právem zásstavního věřitele, aby uspokojil z určité věci-zástavy svoji pohledávku a její příslušenství v případě, že tato pohledávka s příslušenstvím nebyla včas uspokojena dlužníkem.

Stránky:
197–199
Biografie autora

Tomáš Čermák

Brno

advokátní koncipient
Metriky

478

Views

199

PDF views