Je možný vznik zástavního práva k mo­torovému vozidlu vyznačením vzniku zástavního práva v technickém průkazu vozidla?

Tomáš Čermák

Abstrakt

V současnosti, kdy platební neschopnost brání mnoha obchodních společnostem a podnikatelům splnit své závazky, narůstá význam institutu zajištění závazků. Jednou z nejčastěji užívaných forem zajištění pohledávek je zajištění pohledávky zástavním právem k věci. Zástavní právo k věci je právem zásstavního věřitele, aby uspokojil z určité věci-zástavy svoji pohledávku a její příslušenství v případě, že tato pohledávka s příslušenstvím nebyla včas uspokojena dlužníkem.

Bibliografická citace

ČERMÁK, Tomáš. Je možný vznik zástavního práva k mo­torovému vozidlu vyznačením vzniku zástavního práva v technickém průkazu vozidla? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 197-199. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10195

Plný Text: