Odklon v českém trestním procesu (de lega lata)

Antonín Draštík

Abstrakt

S ohledem na poměrně krátkou dobu která uplynula od poslední novelizace trestního řádu, bylo by zřejmé předčasné posuzovat efektivnost nové úpravy zejména ve vztahu k institutu v procesu aplikace institutu PZTS podaří naplnit zákonodárcem sledovaný záměr a zda tento institut nezůstane bezobsažným méně problematickým se jeví uplatňování institutu TP. Zdá se, že významná část věcí náležejících do kompetence samosoudce nebude projednávána v hlavním líčení, nýbrž vyřízena vydáním TP.

Bibliografická citace

DRAŠTÍK, Antonín. Odklon v českém trestním procesu (de lega lata). Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 187-194. [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10193

Plný Text: