Odklon v českém trestním procesu (de lega lata)

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
S ohledem na poměrně krátkou dobu která uplynula od poslední novelizace trestního řádu, bylo by zřejmé předčasné posuzovat efektivnost nové úpravy zejména ve vztahu k institutu v procesu aplikace institutu PZTS podaří naplnit zákonodárcem sledovaný záměr a zda tento institut nezůstane bezobsažným méně problematickým se jeví uplatňování institutu TP. Zdá se, že významná část věcí náležejících do kompetence samosoudce nebude projednávána v hlavním líčení, nýbrž vyřízena vydáním TP.

Stránky:
187–194
Metriky

229

Views

186

PDF views