115. výročí narození profesora Františka Weyra

Renata Boháčková

Abstrakt

25. dubna 1994 uplynulo 115let od narození Františka Weyra, profesora brněnské právnické fakulty, který se proslavil především jako spolutvůrce ryzí nauky právní normativní teorie a zakladatel brněnské normativní školy právní.

Bibliografická citace

BOHÁČKOVÁ, Renata. 115. výročí narození profesora Františka Weyra. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 181-182. [cit. 2021-06-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10192

Plný Text: