115. výročí narození profesora Jaroslava Kallaba

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Brněnská právnická fakulta je místem, kde zejména v meziválečném období působila řada význačných osobností, které jí získaly vážnost nejen na domácí, ale i v celoevropském měřítku. Jednou z nich byl bezesporu i prof. Jaroslav Kallab, jehož 115. výročí narození si v letošním roce připomínáme.

Stránky:
184
Metriky

369

Views

101

PDF views