115. výročí narození profesora Jaroslava Kallaba

Věra Kalvodová

Abstrakt

Brněnská právnická fakulta je místem, kde zejména v meziválečném období působila řada význačných osobností, které jí získaly vážnost nejen na domácí, ale i v celoevropském měřítku. Jednou z nich byl bezesporu i prof. Jaroslav Kallab, jehož 115. výročí narození si v letošním roce připomínáme.

Bibliografická citace

KALVODOVÁ, Věra. 115. výročí narození profesora Jaroslava Kallaba. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 184. [cit. 2020-08-12]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10191

Plný Text: