K odklonu v trestním řízení

Alexander Nett

Abstrakt

Změny provedené v posledních třech letech představují jisté vytvoření podmínek pro uplatnění odklonu. Dosud nejsou k dispozici poznatky orgánů činných v trest­ím řízení s jejich uplatňováním. Proto se domnívám, že další úvahy o použití, resp. rozšíření jednotlivých typů odklonu do lege lata bude záviset právě na získa­ných zkušenostech orgánů činných v trestním řízení a též i na další koncepci trestní politiky.

Odklon by se však mohl stát vhodným prostředkem depenalizace.

Doporučuji zvážit de lege ferenda rozšíření podmínek pro využití modelu upuště­ní od trestního stíhání se společenskou intervencí. Problém jeho uplatnění v současné době patrně spočívá v tom, že u nás neexistuje systém mimosoudních orgánů, jež by se projednáním těchto věcí zabývaly.

Bibliografická citace

NETT, Alexander. K odklonu v trestním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 171-179. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10189

Plný Text: