K odklonu v trestním řízení

Roč.2,č.4(1994)

Abstrakt
Změny provedené v posledních třech letech představují jisté vytvoření podmínek pro uplatnění odklonu. Dosud nejsou k dispozici poznatky orgánů činných v trest­ím řízení s jejich uplatňováním. Proto se domnívám, že další úvahy o použití, resp. rozšíření jednotlivých typů odklonu do lege lata bude záviset právě na získa­ných zkušenostech orgánů činných v trestním řízení a též i na další koncepci trestní politiky.

Odklon by se však mohl stát vhodným prostředkem depenalizace.

Doporučuji zvážit de lege ferenda rozšíření podmínek pro využití modelu upuště­ní od trestního stíhání se společenskou intervencí. Problém jeho uplatnění v současné době patrně spočívá v tom, že u nás neexistuje systém mimosoudních orgánů, jež by se projednáním těchto věcí zabývaly.


Stránky:
171–179
Metriky

311

Views

190

PDF views