Sociologie práva a studium práv v Nizo­zemsku

Miloš Večeřa

Abstrakt

V rámci programu Tempus jsem absolvoval dvouměsíční studijní pobyt na katedře trestního práva a kriminologie právnické fakulty Erasmus University v Rotterdamu v Nizozemsku. O některé získané poznatky a dojmy z tohoto pobytu, které jsou širšího významu nebo relevantní z hlediska výuky a formulování konceptu právní vědy a souvisejících vědních oborů (zvl. sociologie práva), bych se chtěl v této souvislosti rozdělit se čtenáři tohoto časopisu.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Sociologie práva a studium práv v Nizo­zemsku. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 4, s. 162-165. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10187

Plný Text: